Disclaimer TerraGroen Outdoor cleaning 

Algemeen

TerraGroen Outdoor cleaning (Kamer van Koophandel: 66569362), hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot www.terragroen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

TerraGroen Outdoor cleaning behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op terragroen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van TerraGroen Outdoor cleaning.

Beperkte aansprakelijkheid

TerraGroen Outdoor cleaning spant zich in om de inhoud van terragroen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Ondanks het feit dat er bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, geeft TerraGroen Outdoor cleaning geen waarborg of garantie aangaande de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website en zal derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen. TerraGroen Outdoor cleaning is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik, of het zich baseren op de website en/of de inhoud daarvan uit te sluiten. Deze inhoud op de website kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TerraGroen Outdoor cleaning.

In het bijzonder zijn alle prijzen op terragroen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op terragroen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TerraGroen Outdoor cleaning nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s liggen bij TerraGroen Outdoor cleaning en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TerraGroen Outdoor cleaning, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer is gebaseerd op het gebruik en de inhoud van deze website. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen op de website kunnen daardoor leiden tot wijzigingen in deze disclaimer. TerraGroen Outdoor cleaning adviseert de gebruiker(s) dan ook regelmatig te controleren of er in de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 21-01-2018.